Семенова Олена Олександрівна

Резюме

Доцент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування

У 2003 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» та здобула кваліфікацію магістра радіотехніки.

Стаж педагогічної роботи у Вінницькому національному технічному університеті - 8 років.

 Основні навчальні курси: «Системи передачі даних», «Системи рухомого зв’язку», «Системи мобільного зв’язку», «Теорія телетрафіка», «Надійність засобів телекомунікацій».

Має 80 публікації, з них 75 наукових та 5 навчально-методичного характеру, в тому числі 33 у фахових виданнях, 19 патентів, 1 монографію, 3 навчальні посібники, 1 лабораторний практикум, 1 методичні вказівки.

Профіль у Google Академії