Семенова Олена Олександрівна

Викладач ВНТУ

Публікації

Навчальні посібники (2)

1. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка [Текст] : навчальний посібник / [В. М. Кичак, В. Д. Рудик, А. О. Семенов, О. О. Семенова]. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 267 с.
2. Божко А. П. Основи теорії кіл [Текст] : лабораторний практикум / А. П. Божко, А. О. Семенов, О. О. Семенова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 105 с.

Патенти (24)

1. Пат. 152454 UA, МПК G08B 13/08. Система охоронної сигналізації [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова, Р. В. Повознюк, О. І. Откидач, А. О. Рябов (Україна). – № u 2021 07440 ; заявл. 20.12.2021 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 5 с.
2. Пат. 152453 UA, МПК G08B 13/00. Охоронно-сигналізаційний комплекс швидкого розгортання [Текст] / А. О. Смеменов, О. О. Семенова, Р. В. Поворознюк, О. О. Муравський, О. А. Скрипник (Україна). – № u 2021 07433 ; заявл. 20.12.2021 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 5 с.
3. Пат. 152381 UA, МПК H03K 19/20. Частотно-імпульсний елемент нечіткої імплікаціїчастотно-імпульсний елемент нечіткої імплікації [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська, (Україна). – № u 2022 00764 ; заявл. 21.02.2022 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. № 3. – 4 с.
4. Пат. 152228 UA, МПК H03B 29/00. Транзисторний генератор детермінованого хаосу [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Сменова, Д. О. Козін, Б. О. Пінаєв, Д. Р. Ільчук, Р. О. Куляс (Україна). – № u 2021 04165 ; заявл. 16.07.2021 ; опубл. 11.01.2023, Бюл. № 2. – 5 с.
5. Пат. 153142 UA, МПК H03K 19/20 . Частотно-імпульсний елемент нечіткої аб`юнкції [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська, О. В. Білик (Україна). – № u 2022 04466 ; заявл. 28.11.2022 ; опубл. 24.05.2023, Бюл. № 21. – 4 с. : кресл.
6. Пат. 153236 UA, МПК H03K 19/20. Частотно-імпульсний елемент нечіткої еквівалентності [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, А. С.Луцишин (Україна). – № u 2022 04701 ; заявл. 12.12.2022 ; опубл. 07.06.2023, Бюл. № 23. – 4 с. : кресл.
7. Пат. 154121 UA, МПК H03B 29/00. Хаотичний генератор з електричним регулюванням частоти генерації [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова, Д. Р. Ільчук, Б. О. Пінаєв (Україна). – № u 2023 012400; заявл. 03.04. 2023 ; опубл. 11.10.2023, Бюл. № 41. – 5 с. : кресл.
8. Пат. 149936 UA, МПК H03B 29/00. Транзисторний генератор динамічного хаосу [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова, Б. О. Пінаєв, Д. Р. Ільчук, Д. О. Козін, Р. О. Куляс (Україна). – № u 2021 04166 ; заявл. 16.07.2021 ; опубл.15.12.2021, Бюл. № 50. – 4 с. : кресл.
9. Пат. 149937 UA, МПК H03B 29/00. Транзисторний генератор динамічного хаосу з мультиатрактором [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова, Б. О. Пінаєв, Д. Р. Ільчук, Д. О. Козін, Р. О. Куляс (Україна). – № u 2021 04167 ; заявл. 16.07.2021 ; опубл.15.12.2021, Бюл. № 50. – 5 с. : кресл.
10. Пат. 57361 UA, МПК G04F 10/00. Старт-стопний вимірювач часових інтервалів [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова (Україна). - № u201009107 , заявл. 20.07.2010 , опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4. - 4 с. : кресл.
11. Пат. 90435 UA, МПК H01P 1/18. Електрично керований НВЧ фазообертач [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, О. О. Семенова (Україна). - № a200806924 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
12. Пат. 92211 UA, МПК G01N 21/01, G01N 21/35. Інфрачервоний піроелектричний газоаналізатор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, А. П. Гурський (Україна). - № a200811790 ; заявл. 03.10.2008 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 4 с. : кресл.
13. Пат. 38347 UA, МПК H03B 19/00. Мікроелектронний електрично керований помножувач частоти [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, К. О. Коваль (Україна). - № u200812443 ; заявл. 23.10.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
14. Пат. 38348 UA, МПК H03B 7/00. Електрично керований генератор лінійно змінної напруги [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, К. О. Коваль (Україна). - № u200812442 ; заявл. 23.10.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
15. Пат. 39839 UA, МПК H01P 1/18. Електрично керований фазообертач діапазону НВЧ [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, О. О. Семенова (Україна). - № u200812834 ; заявл. 03.11.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
16. Пат. 89424 UA, МПК G01N 21/61. Інфрачервоний вимірювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № u200803628 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
17. Пат. 89423 UA, МПК G01N 21/21. Інфрачервоний газоаналізатор з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № a200803617 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
18. Пат. 34476 UA, МПК H03K 19/20. Трійковий елемент мінімуму [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська (Україна). - № u200801766 ; заявл. 11.02.2008 ; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
19. Пат. 34465 UA, МПК H03K 19/20. Трійковий елемент максимуму [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська (Україна). - № u200803612 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
20. Пат. 35963 UA, МПК H03K 19/20. Логічний елемент трійкової інверсії [Текст] / В. М. Кичак, О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська (Україна). - № u200805822 ; заявл. 05.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. - 2 с. : іл.
21. Пат. 37829 UA, МПК H03K 19/20. Четвірковий циклічний інвертор [Текст] / О. О. Войцеховська, О. О. Семенова, А. О. Семенов (Україна). - № u200808816 ; заявл. 04.07.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. - 3 с. : кресл.
22. Пат. 27020 UA, МПК H03K 19/20. Логічний елемент "об`єднання" [Текст] / О. О. Семенова, О. О. Войцеховська (Україна). - № u200706813 ; заявл. 18.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 19. - 2 с. : кресл.
23. Пат. 26974 UA, МПК H03K 19/20. Логічний елемент "перетин" [Текст] / О. О. Семенова, О. О. Войцеховська (Україна). - № a200706551 ; заявл. 11.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. - 2 с. : кресл.
24. Пат. 33238 UA, МПК G01N 21/00. Оптичний вимірювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № u200802332 ; заявл. 22.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.

Статті (19)

1. Semenov A. O., Semenova O. O., Voitsekhovska O. O., Khloba A. A., Ovcharuk A. O. Diagnostic device for gas-filled devices for visual reproduction of the Information. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Технічні науки». 2023. Т. 34, № 2. С. 110-115.
2. Семенов А.О., Семенова О.О., Коваль К.О, Пастушенко О.Л. Гнучка lte антена для носимих інфокомунікаційних пристроїв // Матеріали МНПК Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН-2021), 3-5 листопада 2021. -С.1-3.
3. Семенова О. О. Застосування нечіткого контролера у процедурі вертикального хендоверу [Текст] / О. О. Семенова, А.О. Семенов, О. О. Войцеховська // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2021. – № 2. – С.37-44.
4. Семенова О. О. Прогнозування втрат у системах стільникового зв`язку за допомогою нейронних мереж [Текст] / О. О. Семенова, О. О. Войцеховська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 3. – С. 96-101.
5. Семенова О. О. Застосування нейронної мережі у процедурі вертикального хендоверу [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2020. – № 3. – С. 14-21.
6. Rudyk, A.V., Semenov, A.O., Kryvinska, N., Semenova, O.O., Kvasnikov, V., & Safonyk, A. (2020). Strapdown Inertial Navigation Systems for Positioning Mobile Robots—MEMS Gyroscopes Random Errors Analysis Using Allan Variance Method. Sensors (Basel, Switzerland), 20.
7. Семенова О. О. Застосування нейронних мереж для визначення місцеположення мобільної станції [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 4. – С. 66-70.
8. Semenova O. Soft computing techniques for mobile networks [Text] / O. Semenova, L. Rogozina // Proceeding of the 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing, 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine. - 2016. - P. 38–41.
9. Routing in telecommunication networks using fuzzy logic [Electronic resource] / A. A. Semenov, O. O. Semenova, O. M. Voznyak [etc.] // 17th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, 30.06.2016-04.10.2016. - 2016. - P. 173-177. - DOI : 10.1109/EDM.2016.7538719.
10. Semenov, A. O.. Fuzzy-Сontroller for Handover in Mobile Networks [Next] / A. O. Semenov, O. O. Semenova // Матеріали ІЕЕЕ Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо`2016/UkrMiCo`2016), Київ, 11-15 вересня 2016 р. - 2016. – С. 288-291.
11. The genetic neuro-fuzzy CDMA controller [Текст] / O. O. Semenova, A. O. Semenov, V. Siniugin [etc.] // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2014. - № 1. - С. 115-117.
12. Моделювання коефіцієнтів передачі і відбиття прямокутного хвилеводу з феритовим зондом вибірних НВЧ ватметрів багатомодової потужності [Текст] / А. О. Семенов, О. О.Семенова, М. А. Шутило [та ін.] // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2013. - №3. - С. 87-92.
13. Шучні нейрони з імпульсними представленням інформації [Текст] / О. О. Семенова, А.О. Семенова, А. А. Галка, Я. М. Хонькович // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2012. - № 3. - С. 98-101.
14. Елементи фазі-логіки типу ”добуток” [Електронний ресурс] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, В. К. Задорожний, О. О. Войцеховська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/212.
15. Кичак В. М. Реалізація трійкових логічних операцій за допомогою двопорогових нейронів [Електронний ресурс] / В. М. Кичак, О. О. Семенова, О. О. Войцеховська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/195.
16. Кичак, В. М. Використання принципів нечіткої логіки для синтезу елементів багатозначної логіки [Текст] / В. М. Кичак, О. О. Семенова, О. О. Войцеховська // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2009. - № 2. - С. 114-118.
17. Фазо-імпульсне кодування інформації в нейронних мережах [Електронний ресурс] / В. М. Кичак, О. О. Семенова, О. О. Войцеховська, В. І. Макогон // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/80.
18. Семенова О. О. Структурний синтез фазі-логічних елементів з частотно-імпульсним представленням інформації [Електронний ресурс] / О. О. Семенова, О. О. Войцеховська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/47.
19. Семенова О. О. Імпульсне кодування фазі-логічних величин [Електронний ресурс] / О. О. Семенова // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2007. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/28.

Тези доповідей (20)

1. Семенова О. О., Мартинюк В. В. Визначення місцеположення мобільної станції за допомогою нейронних мереж. Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2024/paper/view/20170.
2. Луцишин А. С., Семенова О. О. Особливості використання технології dual connectivity у мобільних мережіх стандарту 5g. Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2024/paper/view/20000.
3. Семенова О. О., Джус А. В. Використання нечіткого контролера у процедурі вертикального хендоверу. Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2024/paper/view/20169.
4. Брашовецький В. Є. Можливості програми імітаційного моделювання Cisco Packet Tracer версії 7.3.1 [Електронний ресурс] / В. Є. Брашовецький, О. О. Семенова // Матеріали LIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2023/paper/view/17378.
5. Луцишин А. С. Використання технології INTEGRATED SMALL CELL для збільшення ємності мережі 5G у густонаселених локаціях [Електронний ресурс] / А. С. Луцишин, О. О. Семенова // Матеріали LIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2023/paper/view/17335.
6. Семенова О. О. Маршрутизація в безпровідних сенсорних мережах за допомогою нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. О. Семенова, Є. В. Лукашин // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2022/paper/view/15616.
7. Семенова О. О. Забезпечення інформаційної безпеки інтернету речей [Електронний ресурс] / О. О. Семенова, А. О. Паламарчук // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2022/paper/view/15964.
8. Ремінський О. В. Перспективи технології 5G [Електронний ресурс] / О. В. Ремінський, О. О. Семенова // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2021/paper/view/11399.
9. Семенова О. О. Прогнозування втрат у системах мобільного зв`язку за допомогою нейронних мереж [Електронний ресурс] / О. О. Семенова // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/10113.
10. Семенова О. О. Підвищення ефективності системи GSM [Електронний ресурс] / О. О. Семенова, Д. С. Тищук // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/4327.
11. Семенова О. О. Керування доступом до мереж стільникового зв`язку за допомогою нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. О. Семенова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/4133.
12. Семенова О. О. Нечіткий контролер для мереж WiMAX [Електронний ресурс] / О. О. Семенова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2017/paper/view/1915.
13. Семенова О. О. Маршрутизація в телекомунікаційних мережах за допомогою нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. О. Семенова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2017/paper/view/2028.
14. Семенова О. О. Маршрутизація у телекомуникаційних мережах за допомогою нечіткої логіки [Текст] / О. О. Семенова, М. Р. Ковалик // Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)», Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. – 2017. – С. 21–22.
15. Семенова О. О. Керування доступом до мережі WiMAX за допомогою нечіткої логіки [Текст] / О. О. Семенова, Кононов І. М. // Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)», Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. – 2017. – С. 91–92.
16. Рогозіна Л. А. Шифрування інформації у системах передачі даних [Електронний ресурс] / Л. А. Рогозіна, О. О. Семенова // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2016/paper/view/385.
17. Osadchuk, O. V. The UHF oscillators based on a HEMT structure with negative conductivity [Electronic resource] / O. V. Osadchuk, A. O. Semenov, O. O. Semenova // Proceedings of the International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Russia, Omsk, May 21−23, 2015. – Omsk : Siberian Federal University. 2015. - Access mode : http://ieeexplore.ieee.org/document/7147168.
18. The multi-valued logic elements synthesis using the fuzzy approach [Text] / O. O. Semenova, A. O. Semenov, E. Lutskiy [etc.] // “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” : proceedings of the International Conference (TCSET`2014). Dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University, Lviv-Slavske-, Ukraine, February 25 – March 1, 2014. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – P. 219-220. - ISBN : 978-617-607-556-1.
19. The fuzzy neural controller for CDMA networks [Text] / O. O. Semenova, A. O. Semenov, V. Mondlyak, R. Krasota // “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” : proceedings of the International Conference (TCSET`2014). Dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University, Lviv-Slavske-, Ukraine, February 25 – March 1, 2014. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – P. 483. - ISBN : 978-617-607-556-1.
20. Семенова О. О. Використання фазі-контролерів у АТМ-мережах [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19–21 травня 2010 року. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 60-61.