Семенова Олена Олександрівна

Викладач ВНТУ

Навчально-методична робота

Робочі програми (5)

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Системи зв`язку з рухомими об`єктами», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітня програма Телекомунікації. / уклад. Семенова О. О. Вінниця : ВНТУ, 2021. 13 с
2. Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні основи теорії телекомунікаційних систем», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітня програма Програмне забезпечення телекомунікаційних систем. / уклад. Семенова О. О. Вінниця : ВНТУ, 2021. 11 с
3. Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи технології програмування телекомунікаційних систем та мереж», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітня програма Програмне забезпечення телекомунікаційних систем. / уклад. Семенова О. О. Вінниця : ВНТУ, 2022. 12 с
4. Робоча програма навчальної дисципліни «Пристрої цифрових систем стільникового зв`язку», рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий), спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітня програма Телекомунікації та радіотехніка. / уклад. Семенова О. О. Вінниця : ВНТУ, 2021. 11 с
5. Робоча програма навчальної дисципліни «Методи оптимізації», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології, освітня програма Інтелектуальні комп`ютерні системи управління. / уклад. Семенова О. О. Вінниця : ВНТУ, 2021. 13 с

Силабуси (1)

1. ТЕОРІЯ КЕРУВАННЯ-17-18-19